Zateplit novostavbu?

rodina

Při současné nabídce kvalitních tepelněizolačních tvarovek mnozí považují zateplování novostavby za zbytečnost.

Dnes jsou při zvažování vlastností stavebních konstrukcí tepelněizolační nejvíce ohýbané. Přísná tepelnětechnická norma požaduje hodnotu tepelného odporu R vnější stěny 4,4 m2K/W a doporučená hodnota je 6,5 m2K/W. Mezi zdícími prvky určenými pro obvodové stěny naleznete takové, které jsou tlusté až 550 mm, některé jsou dokonce vyplněny izolačním materiálem a splňují tyto tepelnětechnické parametry i bez zateplení. Je ale k zamyšlení, zda z hlediska úspor energie a perspektivy do budoucna přece jen dům nezateplit. Potřebného tepelného odporu zdiva lze dosáhnout i tenčími cihlami a vhodnou tepelnou izolací. Která alternativa je lepší?

Tloušťka obvodových stěn
V zásadě platí, že od zdiva požadujeme, aby plnilo nosnou funkci, kterou dokáže splnit i slabší konstrukce, a izolační funkci, což je vhodnější přenechat materiálu se speciálními vlastnostmi, tedy tepelné izolaci. Tvarovky, které splňují tepelnětechnické požadavky nízkoenergetických, případně pasivních domů, jsou nosným prvkem a zároveň dostatečnou tepelnou izolací v jednom. Jejich tloušťka je ovšem značná a ubírá z velikosti interiéru.

zateplení domu
Zateplením se zmenší i kondenzace vodní páry v konstrukci přičemž platí, čím méně zkondenzované vody, tím lepší jsou tepelné vlastnosti zdiva. Výpočty se zjistilo, že ve stěně z termobloků tlustých 440 mm bez zateplení se za rok zkondenzuje 0,117 kg vlhkosti na 1 m2. Ve stěně z termobloků tlustých 240 mm se 100 mm zateplením je to 0,015 kg/m2 za rok. (Foto Tecto Arhitectura)

Výhodou konstrukce z kombinace nosného a zateplovacího materiálu je, že každý centimetr tepelného izolantu nahradí několik centimetrů tvarovky. V tomto případě stačí taková tloušťka stěny, aby splnila statické požadavky, a to hravě zvládne zdivo z pálených cihel o tloušťce 250 až 300 mm. U takových tenkých stěn je však třeba myslet na vedení instalací. Pokud by se do takto silné stěny zasekala trouba o průměru 10 cm, jednak by ji to staticky oslabilo, a jednak by se zhoršily její tepelnětechnické vlastnosti. Řešení poskytuje takzvaná instalační stěna – konstrukce před nosnou stěnou z interiérové ​​strany, ve které jsou vedeny veškeré rozvody. Tak se vlastnosti obvodové konstrukce nezmění. Ale ani v hrubých tvarovkách, které jsou zevnitř protkány vzduchovými štěrbinami, popřípadě tepelnou izolací, není jednoduché frézovat drážky na rozvody.

Dobrá rada
Tepelný most je místo, kde dochází ke zvýšení tepelného toku a uniká jím více tepelné energie. V interiéru má chladnější povrch a v exteriéru teplejší povrch než okolní konstrukce.

Při kombinaci zdiva s vysokou pevností a zateplovacího materiálu budou tedy stěny tenčí a užitná plocha vnitřního prostoru větší. Navíc se můžete rozhodnout, jaké parametry bude mít obvodová stěna běžné, nízkoenergetické nebo pasivní stavby. U novostaveb, které se stavějí dnes, se doporučuje dodržet nejméně dvojnásobek požadavků normy. Vícevrstvá konstrukce ale znamená více práce a času. Stavět z tvarovky, která již obsahuje tepelnou izolaci, je mnohem méně pracné, než zateplovat jednoduché zdivo.

Akumulace
Vedle tepelněizolačních vlastností obvodových stěn je nezanedbatelná i jejich tepelněakumulační schopnost – schopnost bránit se náhlým tepelným výkyvům mezi exteriérem a interiérem. Ve zdivu se lépe akumuluje teplo, pokud je z vnější strany tepelně izolováno. Tehdy teplo ze stěn sál pouze směrem do místnosti. Ve zdivu bez tepelné izolace akumulované teplo sálá nejen do místnosti, ale uniká i ven.

Někomu však může překážet, že těžké konstrukce s dobrou akumulační schopností reagují na změnu vnějšího prostředí pomalu, dlouho jim trvá, než se přehřejí a potřebují k tomu více energie. Dokážou však teplo dlouho držet a postupně uvolňovat do interiéru. Naopak, dům s konstrukcí z vylehčených nebo vnitřně izolovaných prvků se rychle vytopí, ale také rychle vychladne. Tepelnou setrvačnost stavební konstrukce je třeba zohlednit i při výběru způsobu vytápění.

Další články autora

Jak mít letos krásné Vánoce

Do Vánoc zbývá už jen pár dní, ale jejich atmosféra už vládne ulicím i obchodním...

Chcete si pořídit rekuperaci? Vyberte kvalitní značku ALDES

Pro mnoho rodin je již roky neodmyslitelnou součástí vybavení domácností rekuperace. Jakmile vyzkoušíte život v rekuperovaném...

Vybavte vaši konferenční místnost tak, aby vám skvěle sloužila

Ve velkých i menších společnostech, v nichž probíhají různé schůzky zaměstnanců z více oddělení, školení zaměstnanců, ale...

Symbol čistoty

Jelikož je dnešní prostředí zahlceno odpadem a hlukem z lidské činnosti, je vše pokryté tmou....

Nejnovější články

Jak mít letos krásné Vánoce

Do Vánoc zbývá už jen pár dní, ale jejich atmosféra už vládne ulicím i obchodním...

Chcete si pořídit rekuperaci? Vyberte kvalitní značku ALDES

Pro mnoho rodin je již roky neodmyslitelnou součástí vybavení domácností rekuperace. Jakmile vyzkoušíte život v rekuperovaném...

Vybavte vaši konferenční místnost tak, aby vám skvěle sloužila

Ve velkých i menších společnostech, v nichž probíhají různé schůzky zaměstnanců z více oddělení, školení zaměstnanců, ale...
- Reklama -PR článek