Stavba domu: Jaké základy pod rodinný dům?

rodina

Každá stavba musí být pevně spojena se zemí, proto je třeba zohlednit specifické danosti prostředí, ve kterém bude stát. K základům přistupujte s filozofií, že drží celý dům a spolu s nosnými stěnami jsou jen velmi obtížně následně opravitelné.

Tvar základových konstrukcí závisí na statickém návrhu stavby vzhledem k geologickým poměrům, tvaru terénu a na tom, zda je dům podsklepený nebo ne.
Vhodné je, je-li součástí projektu domu i geologický průzkum, i když jej stavební zákon nepřikazuje a stavební úřady obvykle nepožadují.

Nepodceňujte průzkum podloží
Než se pustíte do budování základů, měli byste si zjistit maximum informací o pozemku. Pokud nejsou známé vlastnosti a složení podloží, není možné, aby statik správně navrhl základovou konstrukci. Druh zeminy a její únosnost mají vliv na velikost základů, hloubka spodní vody a její agresivní působení na základy ovlivní způsob zakládání. Statik sice nadimenzuje základy i bez průzkumu na předpokládanou únosnost zeminy, ale jsou většinou předimenzované, možná ve skutečnosti postačí méně betonu. Může se stát i to, že po vykopání základů budete muset změnit způsob zakládání. Například ve velmi štěrkovité a sypké půdě se nebudou dát vykopat plánované základové pásy, což je nejběžnější způsob zakládání rodinných domů, ale bude zapotřebí základová deska.

zaklady domu
Klimatická oblast je při zakládání důležitá. V závislosti na ní je nutno zakládat v hloubce minimálně 80 až 160 cm pod terénem, ​​a to z důvodu promrzání a objemových změn zemin. (foto abaudomy.sk)

Inženýrskogeologický průzkum je nezbytný, pokud jste se rozhodli stavět v rizikovém území – tam, kde jsou sesuvy půdy, močálové usazeniny, umělé navážky, oblasti s výskytem záplav a poddolování. O takových problematických zónách byste měli obdržet informaci na stavebním úřadě. Tam by měly mít k dispozici inženýrskogeologické mapy a v nich jsou znázorněny všechny důležité složky přírodního prostředí konkrétního území as nimi spojená rizikovost.

Obáváte-li se částky za geologický průzkum velkými vrtnými sadami a mechanismy, pro rodinné domy existuje finančně i technicky méně náročná metoda pomocí ručních přenosných přístrojů a malé sondy, která se dá kladivem zahloubit 2 nebo 3 metry. Stojí od 600 eur.

Dejte si pozor i na kvalitu betonu a jeho třídu – za lepší kvalitu betonu, který bude mít větší tuhost a pevnost v tahu i tlaku, se vyplatí připlatit pár eur navíc za 1 m3.

Základové pásy
Nejjednodušší a nejrychlejší je budování základových pásů. Musí být pod každou nosnou stěnou, nástupním stupněm schodiště, komínem a pod příčkami tlustými od 150 mm. Jejich šířku navrhne statik na základě únosnosti podloží, obvykle vychází z tloušťky zdiva, ke které se připočte 100 až 150 mm na obě strany. Donedávna bylo běžné betonovat základy z monolitického betonu, dnes se budují pomocí prefabrikovaných bednících tvárnic. Ukládají se do 20 – 30 cm silného betonového podkladu, širokého podle statického návrhu, aby se zachovala roznášecí plocha. Podle projektu se tvárnice vyztuží a přelijí betonem. Při použití takových tvárnic, které se vyrábějí v různé tloušťce, odpadá montáž bednění. Uspoří se i beton a základy vytvoříte okamžitě, není třeba čekat na ztvrdnutí betonu a následné odbedňování.

Ještě před betonáží je vhodné provést štěrkové lůžko v tloušťce 15 – 20 cm k odvedení vody, která se dostane pod základy. Pro jejich betonáž se zvykne používat beton třídy B 15, což je poměrně nízká třída. Od třídy betonu, tedy jeho požadované kvality, závisí poměr jednotlivých složek betonu. Při svépomocné výstavbě se beton připravuje nejčastěji přímo na stavbě v míchačce. Sice si tím zlevníte výstavbu, ale není jisté, že dodržíte požadovanou třídu betonu. Navíc je to pracné a prodlužuje se doba výstavby. Objednáte-li si beton z betonárky, přivezou vám ho v domíchávači, kvalitní a dobře promíchaný. Takový postup vyjde dražší, ale urychlí výstavbu. Základy lze vybetonovat i během jednoho dne.

Další články autora

Dům za rozumnou cenu

Postavit si vlastní dům v dnešní době se většině jeví jako nesplnitelný sen. Pokud si...

Z čeho zdít dům?

Z jakého materiálu postavit dům je otázka, kterou si položí každý stavebník před začátkem stavby....

Zateplit novostavbu?

Při současné nabídce kvalitních tepelněizolačních tvarovek mnozí považují zateplování novostavby za zbytečnost. Dnes jsou při zvažování...

Šikmou či plochou střechu?

Šikmé střechy mají u nás dlouhou tradici, ale ani ploché dnes už nejsou strašákem a...

Nejnovější články

Dům za rozumnou cenu

Postavit si vlastní dům v dnešní době se většině jeví jako nesplnitelný sen. Pokud si...

Z čeho zdít dům?

Z jakého materiálu postavit dům je otázka, kterou si položí každý stavebník před začátkem stavby....

Zateplit novostavbu?

Při současné nabídce kvalitních tepelněizolačních tvarovek mnozí považují zateplování novostavby za zbytečnost. Dnes jsou při zvažování...
- Reklama -PR článek