Co se skrývá pod pojmem hrubá stavba?

- Reklama -rodina

Hrubá stavba může mít několik podob, vůbec to není normou vymezená definice a hranice mezi hrubou stavbou a následnými pracemi neurčuje ani projektová dokumentace. Zjistíte to, porovnáte-li, co stavební firmy v rámci hrubé stavby nabízejí.

Paradoxně, ne vždy je součástí hrubé stavby základová deska, bez které se většinou neobejdete. Tento trend přinesly firmy realizující montované domy na již předem připravené základy. Otázkou je například i schodiště. Některá firma jej zrealizuje v rámci hrubé stavby a v některé si za něj musíte zaplatit jako za nadstandard.

Standard hrubé stavby
U zděných domů do hrubé stavby vždy patřily základy a to, co je pod základovou deskou nebo podkladovým betonem. Její součástí jsou vždy obvodové a vnitřní nosné stěny, stropy, nenosné příčky, střešní konstrukce. U šikmých střech včetně skladby střešního pláště na rovinou krokví, tedy pojistné hydroizolace. Obvykle i zděný vnitřní komín (zavěšený, kovový ne) a železobetonové schodiště (kovové někdy, dřevěné ne). Obecně lze říci, že hrubá stavba je postavení surového domu bez estetických úprav. Do rozšířené verze hrubé stavby patří ještě instalace oken včetně parapetů a instalace vchodových dveří.

realizace hrubé stavby
Pro realizaci hrubé stavby zvolte svislé a vodorovné stavební konstrukce z jednoho stavebního systému a přesně dodržte technologický postup výstavby. (Foto Referenční stavby TDI)

Rozhodnete-li se pro výstavbu hrubé stavby dodavatelským způsobem, je nezbytné si ve smlouvě stanovit rozsah dodávky, obvykle v rámci nabídkového rozpočtu.

Jak probíhá realizace hrubé stavby
Nejdříve se stavba zamíří a vytyčí, poté se shrne ornice, vykopou a zabetonují se základy. Později se zhotoví základová deska celé hrubé stavby a pod obvodové zdivo se položí hydroizolace, aby do zdí domu neprosakovala vlhkost ze země. Často souvisí také s ochranou před radonem. Na to se na hydroizolaci založí první řada cihel, vyzdí se obvodové zdi a osadí nadokenní překlady.

budování základů domu
Ke standardu hrubé stavby patří také budování základové spáry a realizace základové desky, respektive základů. Pojem základová deska je přeceňován a většina základů pod běžný rodinný dům není základová deska v pravém slova smyslu, i když tak vypadají. (Foto Countryhome.com)

Další krok je příprava na vytvoření stropu a střechy – na obvodové zdi se vybuduje věnec, který tvoří základ stropu hrubé stavby. Ten může být buď monolitický, nebo se (častěji) používá montovaný systém. Potom se mohou realizovat vnitřní stěny. Na řadu přichází nadezdívka, na kterou se později položí a uchytí pozednice a namontují krovy. Na ně se přichytí difúzní fólie a pomocí latí se vytvoří základ pod střešní krytinu.

Dále se může přistoupit k izolování vodorovných a svislých stavebních konstrukcí. Po tomto kroku následuje technologická přestávka – „vymrznutí“ stavby budované mokrou cestou. Dnes to však není nutné, i když je to doporučeno, protože se mokré procesy omezují a přesné zdící bloky se spojují speciální stavební pěnou či lepidly. Posledním krokem je uzavření hrubé stavby – osazení oken, vchodových i balkonových dveří.

hrubá stavba
Chcete-li nechat stavbu z cihlových bloků, pórobetonových tvárnic či jiných tvárnic „vymrznout“, je třeba nejprve zajistit zastřešení. Jinak se do stavebních konstrukcí dostane nadměrné množství vody, což by pro ně mohlo být nebezpečné.

Dobrá rada
Nezapomeňte, že na všechny součásti hrubé stavby domu se vztahuje zákonem daná záruční lhůta. Projeví-li se během ní vady, musí je dodavatel bezplatně odstranit.

Fáze hrubé výstavby
Zemní výkopové práce.
Přípojky inženýrských sítí a vodorovné rozvody v základech.
Základová spára + základová deska.
Svislé nosné konstrukce.
Vodorovné nosné konstrukce – stropy.
Vnitřní stěny včetně překladů a věnců.
Střešní konstrukce – krov, atika, komín, prostupy, střešní krytina.
Izolace vodorovných a svislých konstrukcí.

Další články autora

Jak mít letos krásné Vánoce

Do Vánoc zbývá už jen pár dní, ale jejich atmosféra už vládne ulicím i obchodním...

Chcete si pořídit rekuperaci? Vyberte kvalitní značku ALDES

Pro mnoho rodin je již roky neodmyslitelnou součástí vybavení domácností rekuperace. Jakmile vyzkoušíte život v rekuperovaném...

Vybavte vaši konferenční místnost tak, aby vám skvěle sloužila

Ve velkých i menších společnostech, v nichž probíhají různé schůzky zaměstnanců z více oddělení, školení zaměstnanců, ale...

Symbol čistoty

Jelikož je dnešní prostředí zahlceno odpadem a hlukem z lidské činnosti, je vše pokryté tmou....

Nejnovější články

Jak mít letos krásné Vánoce

Do Vánoc zbývá už jen pár dní, ale jejich atmosféra už vládne ulicím i obchodním...

Chcete si pořídit rekuperaci? Vyberte kvalitní značku ALDES

Pro mnoho rodin je již roky neodmyslitelnou součástí vybavení domácností rekuperace. Jakmile vyzkoušíte život v rekuperovaném...

Vybavte vaši konferenční místnost tak, aby vám skvěle sloužila

Ve velkých i menších společnostech, v nichž probíhají různé schůzky zaměstnanců z více oddělení, školení zaměstnanců, ale...
- Reklama -PR článek