Chalupa na pozemku u potoka

- Reklama -rodina

Na pozemku u potoka v drsném kraji Vysočiny stávala stará venkovská chalupa, která byla vzhledem ke svému havarijnímu stavu zbourána. Autoři nové chalupy zde ponechali torzo – dvojici bílých zdí jako připomenutí historie místa a vzpomínku na původní objekt. Za těmito zdmi vyrostl nový dům. Jeho objem ctí velikostní i tvarové uspořádání původní chalupy. A právě tento přístup umožnil záměr architekta citlivě vstoupit do historického souboru okolních staveb se svým moderním minimalistickým pojetím architektury.
Chalupa na Vysočině

Konstrukční řešení
Nový objekt je navržen jako dřevostavba z předem připravených panelů, přičemž byl smontován na nové základové desce během dvou dnů. Konstrukce panelů je z KVH nosníků (z něm. Konstruktionvollholz – masivní dřevěná konstrukce) a sádrovláknitých desek Fermacell. Zateplení po parozábranu je z minerální vlny (120 mm) az vnější strany je doplněno vrstvou polystyrenu (120 mm). Uskočení podkroví je vyneseno dřevěným lepeným vazníkem. Provětrávaná fasáda navazující na střechu je kotvena systémovými háčky na dřevěném roštu. Podlaha v interiéru je řešena masivní dubovou kantovkou (průmyslovou mozaikou) v tloušťce 20 mm, v koupelně a skladu je dlažba.

Chalupa na Vysočině

Stejný obklad na střeše i fasádě
Skládaná vláknocementová krytina antracitové barvy je použita na střeše i fasádě a svým drobným měřítkem odkazuje na deskové střechy. Na tomto temném obkladu vynikají sněhobílé omítky dvou stěn. Novostavba má obdélníkový půdorys a je postavena těsně za ponechanými bílými zdmi (oba zdi vystupují z půdorysu).

Jednoduchý tvar domu podtrhuje absence okapů, přičemž dešťová voda stéká ze střechy po fasádě do zakopaného betonového koryta s drenáží a přírodním kamenivem (kačírkem), kterým je odvedena do dešťových vpustí. Voda z části střechy navazující na bílou zeď je odvedena zaatikovaným žlabem do krytého svodu.

Rámy oken a dveří, jakož i vstupní dveře mají stejnou antracitovou barvu jako fasáda, čímž je umocněn kompaktní dojem z domova. Střecha je strukturována kovovými sněhovými zábranami.

Další články autora

Jak mít letos krásné Vánoce

Do Vánoc zbývá už jen pár dní, ale jejich atmosféra už vládne ulicím i obchodním...

Chcete si pořídit rekuperaci? Vyberte kvalitní značku ALDES

Pro mnoho rodin je již roky neodmyslitelnou součástí vybavení domácností rekuperace. Jakmile vyzkoušíte život v rekuperovaném...

Vybavte vaši konferenční místnost tak, aby vám skvěle sloužila

Ve velkých i menších společnostech, v nichž probíhají různé schůzky zaměstnanců z více oddělení, školení zaměstnanců, ale...

Symbol čistoty

Jelikož je dnešní prostředí zahlceno odpadem a hlukem z lidské činnosti, je vše pokryté tmou....

Nejnovější články

Jak mít letos krásné Vánoce

Do Vánoc zbývá už jen pár dní, ale jejich atmosféra už vládne ulicím i obchodním...

Chcete si pořídit rekuperaci? Vyberte kvalitní značku ALDES

Pro mnoho rodin je již roky neodmyslitelnou součástí vybavení domácností rekuperace. Jakmile vyzkoušíte život v rekuperovaném...

Vybavte vaši konferenční místnost tak, aby vám skvěle sloužila

Ve velkých i menších společnostech, v nichž probíhají různé schůzky zaměstnanců z více oddělení, školení zaměstnanců, ale...
- Reklama -PR článek